longing 

số. 1, 2, 3

2017

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

 

Khi nhắc đến chờ đợi – người ta thường nghĩ đến những người phụ nữ Việt Nam tần tảo hy sinh, hàng ngày vẫn ngồi trông mong chồng con. Những người phụ nữ ấy đều có một điểm chung đó chính là sự chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình mà đôi khi xem nhẹ việc chăm sóc bản thân mình; song đợi của Ti-A Thuỷ Nguyễn lại là một định nghĩa hoàn toàn khác biệt về sự mong mỏi đợi chờ, không hề vất vả sớm hôm hay đau đớn vật vã như những người phụ nữ ở thế hệ trước, mà trái lại vô cùng thư thả và hạnh phúc. Đợi cũng chính là một Ti-A Thuy Nguyen hiện đại, biết yêu thương và trân quý giá trị bản thân mình, nhưng cũng không vì thế mà quên đi những giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam.

-tt.n. 2018

những tác phẩm liên quan:

Logo